ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการค่ายนันทนาการสาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (Com Camp 2019)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นคนดีและมีความสุข ตามแผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ และแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รู้จักการประหยัดและพอเพียงในการ

ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562

ณ ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท แก่งกระจาน
และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
จังหวัดเพชรบุรี


ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท แก่งกระจาน
- กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความกล้าแสดงออก
- กิจกรรมฐานเสริมสร้างความสามัคคี
- กิจกรรมล่องเรือยางแม่น้ำเพชรบุรี
- กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
- กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
- กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ประวัติพระนครคีรี
- กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ติดต่อสอบถาม

อ.สุนิษา ทองสุข 080 260 3725


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโนลยีวานิชบริหารธุรกิจ
จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Canva is Magic ออกแบบสื่อนำเสนอง่ายเสกได้เหมือนมีเวทมนตร์"
โดย คุณดรุพร รอดสัมฤทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8:30 - 16:30 น.

นักเรียน ระดับปวช.1, 2, 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาระดับ ปวส.1, 2 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และผู้สนใจ
สามารถเข้าร่วมสัมนารูปแบบออนไลน์ผ่านทางเพจเฟซบุ้ค WAC COM Society ในวันและเวลาดังกล่าว
ลิงก์เข้าร่วม : "Canva is magic ออกแบบสื่อนำเสนอง่ายเสกได้เหมือนมีเวทมนตร์"


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแผนดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพอย่างมีขั้นตอน รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกของ อวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกตามเป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” แผนที่ 2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-16.00 น

ณ ห้อง 132, 422 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแผนดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพอย่างมีขั้นตอน รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกของ อวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกตามเป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” แผนที่ 2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วันที่ 14, 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-16.00 น

ณ ห้อง 121 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ภาพบรรยากาศงานกีฬา Wanich Sport Day 2018 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand