ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ภาพกิจกรรม
ชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ "ชุมชนน่าอยู่วานิชรวมใจ"
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีการศึกษา 2565
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
เวลา 12.30-14.30 น.


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ร่วมต่อต้านยาเสพติด

ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ขอเรียนเชิญ  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

ณ ลานอเนกประสงค์  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ถวายต้นเทียนพรรษา ชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00-11:00 น.

ณ วัดปรางค์หลวง 


หน้าที่ 1 จาก 9

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2022 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu