ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการสถานศึกษาพอเพียง มีการประกวดการวิเคราะห์อาชีพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่ ชนะการประกวด เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 



ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแผนดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพอย่างมีขั้นตอน รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกของ อวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกตามเป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” แผนที่ 2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี
  2. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด
  3. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ
  4. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศและสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ทางองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการสถานศึกษาคุณธรรม  (กิจกรรมทำบุญตักบาตร) เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563  

ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากวัดสังวรพิมลไพบูลย์ จังหวัดนนทบุรี


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

กำหนดการจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” 


วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา กำหนดการ
๐๘.๐๐ น. นักเรียน นักศึกษา เข้าลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๒
๐๘.๒๐ น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร
๐๙.๐๐ น. เลขานุการโครงการกล่าววัตถุประสงค์โครงการ
๐๙.๐๕ น. ประธานในพิธีถวายพานพุ่ม เปิดกรวย และกล่าวคำถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๐๙.๓๐ น. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวคำอาเศียรวาท
๐๙.๓๕ น. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา รำถวายพระพร ชุด เทพบันเทิง
๐๙.๔๕ น. คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
ร่วมกันร้องเพลง “ค่าน้ำนม”
๐๙.๕๐ น. ประกาศผลการประกวดจัดบอร์ดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๑๐.๐๐ น. ขึ้นเรียนตามปกติ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการ World Cleanup Day 2019 นำทีมโดยนางสาวปริชาติ สุขคงและนางสาวขวัญจิรา ชาวนา ตัวแทนจากประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ SEA Youth CleanUp Ambassadors Workshop In Singapore ทำความสะอาด เก็บขยะตามสถานที่ต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ และประชาชนในจังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยทางวิทยาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ นายสุพจน์ ธูปแพ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานและได้ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลฯ มาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะจากการทำความสะอาดในเขตเทศบาลบ้านบางม่วง

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand