ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแผนดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพอย่างมีขั้นตอน รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกของ อวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกตามเป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”

แผนที่ 2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี
 2. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด
 3. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 4. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศและสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

โดยมีแผนดำเนินงานดังนี้

 • ระยะที่ 1 สัปดาห์ที่ 1-4 การประเมินครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 2563 – 27 ธ.ค. 2563
 • ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5-11 การประเมินครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2563 – 14 ก.พ. 2564
 • ระยะที่ 3 สัปดาห์ที่ 12-18 การประเมินครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2564 – 4 เม.ย. 2564

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ตามเป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น "คนเก่งและมีความสุข" แผนที่ 2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

 • ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี
 • ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด
 • ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศและสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ด้วยทางชมรมวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ได้ดำเนินงานกิจกรรมทำบุญตักบาตร ภายใต้โครงการสถานศึกษาคุณธรรม   ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา แม่ค้า และชาวบ้านในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากวัดสังวรพิมลไพบูลย์ จังหวัดนนทบุรี


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กลับมาอีกครั้งการการแข่งขัน e-Sport รายการ "WAC RoV 2020 by TrueMove H"

เปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 ธันวาคม 2563

แข่งขันวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ลิงก์สมัคร : https://forms.gle/EVv2XMd22J5n7Uxn6


กติกาพื้นฐาน

 1. ลงทะเบียนทีมเข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2563
 2. แข่งขันวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
 3. จำนวนสมาชิกหลักในทีม 5 คน และสามารถมีตัวสำรองได้ 2 คน
 4. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน สามารถลงสมัครได้ 1 ทีมเท่านั้น
 5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีฮีโร่เพียงพอ สำหรับการเข้าแข่งขันใน “Tournament Mode”
 6. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองในการลงสมัครแข่งขัน
 7. หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 8. จะต้องเป็นผู้เล่น RoV ใน Server ไทยเท่านั้น
 9. ถ้าชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้จะปรับแพ้ทันที
 10. จับคู่การแข่งขัน โดยสุ่มจับคู่อัตโนมัติ แข่งแบบ 2 ใน 3 เกม (Bo3) แพ้ตกรอบ ทุกรอบการแข่งขัน
 11. ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กฎกติกาการลงโทษสากลของ Garena RoV Thailand
 12. ประกาศทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน และสายการแข่งขันวันที่ 17 ธันวาคม 2563
 13. ผลการตัดสินจากคณะกรรมถือเป็นอันสิ้นสุด

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


กำหนดการจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" 
วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

เวลา กำหนดการ
๐๘.๓๐ น. นักเรียน นักศึกษา เข้าลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๒
๐๙.๐๐ น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร
๑๐.๐๐ น. เลขานุการโครงการกล่าววัตถุประสงค์โครงการ
๑๐.๐๕ น.

ประธานในพิธีถวายพานพุ่ม เปิดกรวย และกล่าวคำถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๐.๕๐ น. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวคำอาเศียรวาท
๑๑.๐๐ น.

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองร่วมกันร้องเพลง "ค่าน้ำนม"

๑๑.๓๐ น. ขึ้นเรียนตามปกติ


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2024 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand