ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


กิจกรรมวันลอยกระลง ประจำปี 2562

จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

กิจกรรมมีดังนี้

การประกวดการแข่งขันทำกระทง 2 ประเภท
1. กระทงประเภทสวยงาม
2. กระทงประเภทสร้างสรรค์
แต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 7 คน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 500 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 300 บาท

ช่องทางการรับใบสมัคร กำหนดการ และเกณฑ์การให้คะแนน

 1. ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ติดต่อ อ.จิราภรณ์ ทองไทย
 2. คลิกลิงค์ https://drive.google.com/folderview?id=18GccAdT0vg3V1-AB7lq9ERy8ocNU_mNH
 3. สแกนจาก QR code

ระยะเวลารับสมัคร 

ตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤศจิกายน 2562


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแผนดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพอย่างมีขั้นตอน รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกของ อวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกตามเป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” แผนที่ 2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วันที่ 14, 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-16.00 น

ณ ห้อง 121 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแผนดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพอย่างมีขั้นตอน รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกของ อวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกตามเป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” แผนที่ 2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-16.00 น

ณ ห้อง 132, 422 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


กลับมาอีกครั้งการการแข่งขัน e-Sport รายการ "WAC RoV Tournament 2019"

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2562

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ระดับ ปวช., ปวส. รอบเช้า ที่มีชื่อในภาคเรียนที่ 2/2562 เท่านั้น
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมี ผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 เป็นต้นไป ในภาคเรียนที่ 1/2562
 3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้อง ไม่มีผลการเรียน ขาดเรียนเกินกำหนด (ข.ร.) ในภาคเรียนที่ 1/2562
 4. สามารถเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ไปแข่งขันภายนอกได้

กติกาพื้นฐาน

 1. ลงทะเบียนทีมเข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2562
 2. จำนวนสมาชิกหลักในทีม 5 คน และสามารถมีตัวสำรองได้ 1 คน
 3. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน สามารถลงสมัครได้ 1 ทีมเท่านั้น
 4. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีฮีโร่อย่างน้อย 18 ตัว สำหรับการเข้าแข่งขันใน “Tournament Mode”
 5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองในการลงสมัครแข่งขัน
 6. หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 7. จะต้องเป็นผู้เล่น RoV ใน Server ไทยเท่านั้น
 8. ถ้าชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้จะปรับแพ้ทันที
 9. รอบคัดเลือกแข่ง Online โดยสุ่มจับคู่อัตโนมัติ แข่งแบบ 2 ใน 3 เกม (Bo3) แพ้ตกรอบ เพื่อหา 4 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบ Semi Final
 10. รอบ Semi Final และ Final แข่ง Office แบบ 2 ใน 3 เกม (Bo3) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
 11. ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กฎกติกาการลงโทษสากลของ Garena RoV Thailand
 12. ประกาศทีมที่ผ่านคุณสมบัติ และสายการแข่งขันวันที่ 2 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม/สมัครเข้าร่วมแข่งขัน : https://wanich.ac.th/rov2019


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการค่ายนันทนาการสาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (Com Camp 2019)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นคนดีและมีความสุข ตามแผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ และแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รู้จักการประหยัดและพอเพียงในการ

ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562

ณ ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท แก่งกระจาน
และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
จังหวัดเพชรบุรี


ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท แก่งกระจาน
- กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความกล้าแสดงออก
- กิจกรรมฐานเสริมสร้างความสามัคคี
- กิจกรรมล่องเรือยางแม่น้ำเพชรบุรี
- กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
- กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
- กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ประวัติพระนครคีรี
- กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ติดต่อสอบถาม

อ.สุนิษา ทองสุข 080 260 3725


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand