ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ภาพบรรยากาศงานกีฬา Wanich Sport Day 2018 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญขอเชิญเข้าร่วม

"อบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด"

ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ห้อง 211

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

โดย วิทยากร คุณคงเดช เนียมไผ่ ร่วมกับเจ้าหน้าทีเทศบาลบ้านบางม่วง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีก 2 ห้องในปีการศึกษานี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สามารถทำการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนจองเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

ขั้นตอนการจองเครื่องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 131, 132 เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์

 1. ลงทะเบียนจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ https://wanich.ac.th/booking
 2. เลือกวันที่ เวลา ห้อง ที่มีความประสงค์จะใช้เรียนออนไลน์
 3. กรอกข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมลวิทยาลัยฯ ห้องของนักศึกษา
 4. เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจอง
 5. บันทึกภาพหน้าจอการจองมายืนยันการจองกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องตามวัน เวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้

ระเบียบการจองเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

 1. นักศึกษา 1 คน สามารถจองได้ 1 ที่นั่งในแต่ละรอบ แต่ไม่จำกัดจำนวนรอบ และจำนวนวันในการจอง (จะจองกี่รอบ กี่วันก็ได้ แต่ใน 1 รอบ จองได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น)
 2. ให้นักศึกษามาเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวัน เวลาที่ได้ลงทะเบียนจองไว้ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละรอบ มีระยะเวลา 2 ชั่วโมง ตามเวลาที่ลงทะเบียนจองไว้
 3. ควรออกจากห้องคอมพิวเตอร์ก่อนหมดเวลาอย่างน้อย 5 นาที หากต้องการใช้งานต่อ ให้ลงทะเบียนจองในรอบถัดไป
 4. หากลงทะเบียนจองใช้งาน แต่ไม่มาใช้งานตามวัน เวลาที่จอง จะถูกขึ้นสถานะ "ไม่เข้าใช้งาน" หากขึ้นสถานะ "ไม่เข้าใช้งาน" 3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์
 5. หากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลการจอง ให้ทำการติดต่อฝ่ายบริการ ก่อนวันจองอย่างน้อย 1 วัน (หากไม่แจ้งล่วงหน้า หรือไม่เข้าใช้งานโดยไม่มีเหตุอันควร จะถูกขึ้นสถานะ "ไม่เข้าใช้งาน")
 6. นำอุปกรณ์ต่อพ่วงในการติดต่อสื่อสารส่วนตัวมาเอง เช่น สมอลทอร์ค หูฟัง ไมค์โครโฟน เป็นต้น (ทางวิทยาลัยฯ ไม่มีให้บริการ)
 7. ห้ามเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
 8. ห้ามนำอาหาร/เครื่องดื่ม เข้าไปภายในห้องคอมพิวเตอร์
 9. รักษามารยาท และระยะห่างในการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วานิชฯ
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทง
- ประเภทสวยงาม
- ประเภทความคิดสร้างสรรค์กำหนดให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
และตระหนักถึงความพอเพียง
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า


ข้อกำหนด

1.ขอความร่วมมือทุกห้องเรียน
ส่งนักเรียน นักศึกษา อย่างน้อย 1 กลุ่ม 
(ยกเว้น ปวส.1-2 นับรวมกันได้) เข้าร่วมกิจกรรม

2.รับสมัครลงรายชื่อที่ อ.สุนิษา (สายคอมฯ) ตั้งแต่วันนี้ - วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

3.กลุ่มสมาชิก 5-7 คน ต่อกลุ่ม ในแต่ละประเภท

4.ทำการประดิษฐ์กระทง 
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 3561 
เวลา 10.30 น. - 14.30 น. 
และตัดสินทันที

5.รางวัลการประกวดแข่งขัน

- รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศสำหรับสมาชิกในทีม และนามห้องเรียน

- รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศสำหรับสมาชิกในทีม และนามห้องเรียน

- รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมใบประกาศสำหรับสมาชิกในทีม และนามห้องเรียน

- รางวัล ชมเชย รับใบประกาศสำหรับสมาชิกในทีม และนามห้องเรียน

หมายเหตุ : รายละเอียดการตัดสิน และข้อกำหนดต่าง ๆ จะดำเนินการส่งให้อีกครั้ง


อ.สุนิษา ทองสุข
0802603725

รายละเอียด
https://goo.gl/9JLSxc


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

สาขาวิชาการตลาด จัดการแข่งขันภายใน ทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" และการเขียนแผนธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand