ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

สาขาวิชาการตลาด จัดการแข่งขันภายใน ทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" และการเขียนแผนธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโนลยีวานิชบริหารธุรกิจ
จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Canva is Magic ออกแบบสื่อนำเสนอง่ายเสกได้เหมือนมีเวทมนตร์"
โดย คุณดรุพร รอดสัมฤทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8:30 - 16:30 น.

นักเรียน ระดับปวช.1, 2, 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาระดับ ปวส.1, 2 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และผู้สนใจ
สามารถเข้าร่วมสัมนารูปแบบออนไลน์ผ่านทางเพจเฟซบุ้ค WAC COM Society ในวันและเวลาดังกล่าว
ลิงก์เข้าร่วม : "Canva is magic ออกแบบสื่อนำเสนอง่ายเสกได้เหมือนมีเวทมนตร์"


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีแผนดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานที่ก่อให้เกิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพอย่างมีขั้นตอน รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรให้ได้ผลดี มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกของ อวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกตามเป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” แผนที่ 2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วันที่ 14, 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-16.00 น

ณ ห้อง 121 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กติกาพื้นฐาน / คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน เวลา 23.59 น.
 2. จำนวนสมาชิกในทีม 5 คน (สามารถมีตัวสำรองได้ 1 คน)
 3. หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 4. ผู้สมัครจะต้องศึกษาเป็นนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ที่มีรายชื่อ ในภาคเรียนที่ 2/2561 เท่านั้น
 5. ผู้สมัครจะต้องมี “ผลการเรียนสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป” ในภาคเรียนที่ 1/2561

 6. ผู้สมัครจะต้องไม่มีความประพฤติ "ขาดเรียนเกินกำหนด (ข.ร.)" ในภาคเรียนที่ 1/2561

 7. ถ้าชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้จะปรับแพ้ทันที
 8. การแข่งขันทุกรอบต้องแข่งขันโหมดสร้างห้อง Caldavar Valley: Tournament Mode เท่านั้น
 9. ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ rov.in.th/rule
 10. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศสายการแข่งขัน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.rov.wanich.ac.th


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

- วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 8.00 - 18.00 น.
ระดับ ปวช. 3
ทัศนศึกษา ณ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร และหอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
ศึกษาดูงาน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

- วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 8.00 - 18.00 น.
ระดับ ปวช. 2
ทัศนศึกษา ณ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร และหอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
ศึกษาดูงาน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ


- วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 8.00 - 18.00 น.
ระดับ ปวส. 1-2
ทัศนศึกษา ณ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร และหอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
ศึกษาดูงาน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2024 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand