ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการค่ายนันทนาการสาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (Com Camp 2019)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นคนดีและมีความสุข ตามแผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ และแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รู้จักการประหยัดและพอเพียงในการ

ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562

ณ ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท แก่งกระจาน
และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
จังหวัดเพชรบุรี


ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท แก่งกระจาน
- กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความกล้าแสดงออก
- กิจกรรมฐานเสริมสร้างความสามัคคี
- กิจกรรมล่องเรือยางแม่น้ำเพชรบุรี
- กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
- กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
- กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ประวัติพระนครคีรี
- กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ติดต่อสอบถาม

อ.สุนิษา ทองสุข 080 260 3725


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

แจ้งปิดทำการ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564

วิทยาลัยฯ จะเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ในเวลา 9.00 - 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-924-7601 ต่อ 999 หรือ 094-992-5533
facebook: facebook.com/wac2538
Websit: www.wanich.ac.th
Line: @wac1995


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


กำหนดการจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมชมรมลูกเสือวิสามัญ

วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

เวลา กำหนดการ
๑๒.๐๐ น. นักเรียน นักศึกษา เข้าลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๒
๑๒.๓๐ น. แบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ปลูกต้นไม้ตามจุดต่าง ๆ
๑๔.๒๐ น. รวมนักเรียน นักศึกษา เข้าลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๒
๑๔.๓๐ น.

นักเรียน นักศึกษา กลับบ้าน


ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ได้จัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม (กิจกรรมธรรมะสัญจร) ประจำปีการศึกษา 2563
โดยนิมนต์พระมหาทองพูล ธัมมเมธี เจ้าอาวาสวัดพิกุลเงิน จังหวัดนนทบุรี มาบรรยายธรรมะให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 ห้อง 405ช และปวส.2 ทุกสาขาวิชา
ในวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00-10.00 น.
ณ ห้องเรียน 422 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ทางองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จะจัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม (กิจกรรมทำบุญตักบาตร) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป จากวัดสังวรพิมลไพบูลย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand