ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 • Present_1
 • Present_2
 • Present_3
 • Present_4
 • Present_9
 • Present_5
 • Present_6
 • Present_7
 • Present_8
 • Present_10
 • Present_11
 • Present_12
 • Present_13
 • Present_14


แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

อักษรย่อ & ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

เครื่องแต่งกาย

สาขาที่เปิดสอน

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันกีฬา

รางวัลจากการแข่งขันภายนอก

การส่งเสริมด้านกีฬา

นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้จริง

บรรยากาศในการส่งเสริมการเรียนรู้

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาลัยฯ

โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้น

แผนผังภายในบริเวณวิทยาลัย

การรับทราบข้อมูล ข่าวสารของทางวิทยาลัยฯ


อยากรู้จักเรามากกว่านี้ เลือกที่เมนู เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ ด้านบนได้เลยนะ


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu