ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


นักเรียน นักศึกษาชาย สัญชาติไทย อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ที่เกิดปี พ.ศ. 2542 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62) หรือที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (เกณฑ์ทหาร) ในปี พ.ศ. 2563 ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดำเนินการยื่นเรื่องได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 

สำหรับผู้ที่เคยยื่นขอผ่อนผันในปีที่ผ่านมา หรือจากสถาบันเดิมแล้วนั้น ไม่ต้องยื่นขอผ่อนผันอีก

เอกสารที่ต้องนำมายื่น

  1. สำเนา สด.9  จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนา สด.35  จำนวน 2 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 2 ชุด
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ชุด
  5. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา  จำนวน 2 ชุด

* เอกสารทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน *


ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โทร.  02 924 7601 - 5 ต่อ 301


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เข้าร่วม

กิจกรรมรักการออม ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 9:00 - 12:00 น.

ขอชิญนักเรียน นักศึกษา นำสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ มาสมัคร virual school bank by GSB 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีวินัยในการออม


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (กิจกรรมแห่เทียน) ประจำปีการศึกษา 2561 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์


ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬบูชา"

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561

โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษา

1. นางสาวสุภาพร  ก่องแก้ว  ระดับชั้น ปวช. 2

2. นายธีรภัทร อิทรไกร ระดับชั้น ปวช. 2

3. นางสาวดวงกมล อ่วมอ่อง ระดับชั้น ปวช. 2

4. นายณัฐกิตต์ มรกต ระดับชั้น ปวช. 2

5. นางสาวศศิธร แก้วตัน ระดับชั้น ปวช. 2

6. นางสาวมนต์นภา มโนวัน ระดับชั้น ปวช. 2

7. นางสางรัตติกาล มะโนวัน ระดับชั้น ปวช. 2

กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา

1. นางสาวนวพร ดาวอรุณเกียรติ  ระดับชั้น ปวช. 1

2. นางสาวขวัญแก้ว กรองแสดง ระดับชั้น ปวช. 1

3. นางสาววรรณิดา พันสืบ ระดับชั้น ปวช. 1

4. นางสาววิราวัณย์ โยธาภักดี ระดับชั้น ปวช. 1

5. นางสาวอินทิรา วงค์ดวน ระดับชั้น ปวช. 1


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

ประจำปีการศึกษา 2561


วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
เวลา กำหนดการ
8.00 - 8.30 น. นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 น. นักเรียน นักศึกษา ร่วมถ่ายภาพกับคณะอาจารย์
9.15 - 12.00 น. นักเรียน นักศึกษา เข้าห้องประชุม
เพื่อซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
12.45 น.  นักเรียน นักศึกษา ทุกคน พร้อม ณ ห้องประชุม
เพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
13.00 - 15.00 น. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 088-003-6797

Line: @WAC1995


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรื่องเทคนิดการประยุกต์และการสร้างเว็บไซค์พื้นฐาน (ออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจผู้ชม)

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 142 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand