ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

[accordion id="accordion-admin-1"]

[accordion_item title="คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ"]

มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวางแนวทางในการบริหารภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1 นายชยุต จุลชาต ผู้รับใบอนุญาต
2 นางสาวกาญจนา คำศิริ ผู้อำนวยการ
3 นายกิตติ คำศิริ รองผู้อำนวยการ
4 นายกฤษณ์ คำศิริ รองผู้จัดการ
5 นายสิตางศุ์  จุลชาต รองผู้จัดการ

[/accordion_item]

[/accordion]

[accordion id="accordion-admin-2"]

[accordion_item title="คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ"]

มีหน้าที่ในการวางแผน กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้กำหนดไว้ ประกอบด้วย

1 นายชยุต จุลชาต ประธานกรรมการ
2 นางสาวกาญจนา คำศิริ กรรมการและเลขานุการ
3 นายบุญเรือง ตันยา ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
4 นายเสรี นุ่มหอม ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
5 นางสิริกร มหาวงศ์ ผู้แทนผู้ปกครอง / กรรมการ
6 นายสิตางศุ์ จุลชาต ผู้แทนครู
7 นางสาวมณีรัตน์ ฐิติกุล ผู้แทนครู
8 นายกฤษณ์ คำศิริ กรรมการ
9 นายกิตติ คำศิริ กรรมการ

[/accordion_item]

[/accordion]


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu