ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

แผนการปฏิบัติการวิทยาลัยฯ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 Download
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 Download
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 Download
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Download
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 Download
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563 Download
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 Download
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 Download
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 Download
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 Download

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2022 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu