ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามเป้าหมายที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น "คนเก่งและมีความสุข"

ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นายชยุต จุลชาต  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  นายกฤษณ์  คำศิริ  รองผู้อำนวยการ  คณะอาจารย์ บุคลากร ชาวบ้านในชุมชน และนักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์จากวัดสังวรพิมลไพบูลย์ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567  ณ ลานอเนกประสงค์  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

จัดโดย ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาดให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

วิธีการใช้แอฟลิเคชั่น Google Meet จัดทำโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


การใช้งาน Google Meet สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์ หรือการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ โดย อ.นพอนนต์ ชาครจิเกียรติ

ติดตาม Aj.Nop Tech

Facebook Page: Aj Nop Tech

Youtube Channel: Aj. Nop Channal


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วัดโบสถ์ (บน)

วานิชพาทัวร์ สัปดาห์นี้ ขอพาไปตามรอยประวัติศาสตร์กัน ณ ที่แห่งนี้เลยค่ะ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากวิทยาลัยเรา
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง

วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่สำคัญ 1 ใน 6 แห่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่บรรลุธรรมของท่าน วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก บริเวณหมู่ 4 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งยังอนุรักษ์โบราณสถานไว้ในสภาพสมบูรณ์ คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและศิลปะอันงดงามล้ำค่าแห่งบรรพบุรุษไทย ประวัติความเป็นมาและผู้สร้างวัดโบสถ์บน บางคูเวียง ไม่แน่ชัด แต่มีเรื่องเล่าที่ปรากฏในหนังสือวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2 (พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2526) ที่ว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เคยเสด็จมาประทับอยู่บริเวณที่ตั้งวัดนี้ ภายหลังทรงยกที่ดินให้สร้างเป็นวัด โดยโปรดเกล้าฯให้สร้างถาวรวัตถุที่เป็นศิลปกรรมแบบอยุธยา มีเอกลักษณ์ คือ พระอุโบสถเป็นรูปทรงเรือสำเภา อันหมายถึงการเดินทางสัญจรและการค้าในอดีต สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2300 ในสมัยอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ.2310 พื้นที่โดยรอบวัดเป็นวัดเป็นสวนและคลองซอย

ถึงแม้วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จะอยู่ในสวน แต่ก็มีความอัศจรรย์ของสถานที่แห่งนี้หลายอย่าง มีพระมหาเถระที่มีความสำคัญและทรงวิทยาคุณมาพักพาอาศัยบำเพ็ญสมณธรรมหลายยุคหลายสมัย เช่น ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ได้เคยมาพำนักอยู่ที่วัดนี้ ดังมีหลักฐาน คือ มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ขนาดความกว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอกเศษ ซึ่งเป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่ง ปัจจุบันวัดบูรณะให้อยู่ในสภาพคงทนถาวร ถัดมา คือ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เมื่อครั้งเป็นพระภิกษุหนุ่ม ได้เดินทางจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) มาจำพรรษาที่วัดนี้ และบำเพ็ญสมณธรรมอย่างอุกฤษฏ์เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ได้บรรลุธรรม ณ พระอุโบสถหลังเดิมของวัด เมื่อวันเพ็ญเดือน 10 ตรงกับวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2460 และต่อมามีการปฏิบัติธรรมตามแนวของท่าน สืบกันมาเป็นลำดับ พระอุโบสถหลังเดิมของวัดโบสถ์บน บางคูเวียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในความดูแลของกรมศิลปากร และมีบันทึกของกรมศิลปากรว่าเคยบูรณะเมื่อปี พ.ศ.2475 เนื่องจากหน้ามุขของพระอุโบสถพังทลายจึงเปลี่ยนหน้ามุขและกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ และประมาณปี พ.ศ.2500 ซ่อมผนังที่เสื่อมสภาพอีกครั้งหนึ่ง ความพิเศษของพระอุโบสถหลังนี้ คือ มีพระประธาน พระพุทธรูปบริวาร 28 องค์ และพระอัครสาวก 2 องค์ รอบโบสถ์มีใบเสมาโบราณ นอกจากนี้ด้านหน้ายังมีเจดีย์โบราณ 4 องค์ เมื่อมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ เมื่อพ.ศ.2538 จึงใช้พระอุโบสถหลังเดิมเป็นวิหารปฏิบัติธรรม และกลายเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้จาริกแสวงบุญ ปฏิบัติธรรม และบำเพ็ญกุศลตลอดปี

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประชาสัมพันธ์
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในและภายนอก (กลุ่มภาคกลาง) ปีการศึกษา 2565

- แข่งขันภายในเพื่อคัดเลือก ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

- แข่งขันภายนอก กลุ่มภาคกลาง ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด ชลบุรี

ด้วยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีนโยบายในการยกระดับการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพของกลุ่มภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้เป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ
มีมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับและความต้องการของตลาดแรงงาน
จึงจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
สำหรับกลุ่มภาคกลางมีกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จึงมีการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

รายวิชาที่เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายในเพื่อคัดเลือก
- การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
- ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ระดับ ปวช.
- ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ระดับ ปวช.
- ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ระดับ ปวส.
- ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ ปวส.
- ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ระดับ ปวช.
- ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ระดับ ปวช.
- ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ระดับ ปวส.
- ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวส.
- ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับ ปวช.
- ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
- ทักษะโปรแกรมกราฟฟิก ระดับ ปวช.
- ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ระดับ ปวช.
- ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
- พิมพ์ดีดอังกฤษ ระดับ ปวช. และ ปวส.
- พิมพ์ดีดไทย ระดับ ปวช. และ ปวส.
- นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวช. และ ปวส.
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ปวช.
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส.
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช.
- ทักษะวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. และ ปวส. (แบบออนไลน์)
- การแข่งขัน E-Sport (ROV / AOV)

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ
ตามรายวิชาดังกล่าว สามารสมัครได้ที่ อ.ทุกท่าน หรือ อาจารย์สุนิษา ทองสุข 080 260 3725
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2024 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand