ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
โปสเตอร์
โปสเตอร์ "AR อยู่อย่างพ่อ"


นักศึกษาระดับปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดทำแอปพลิเคชัน "AR อยู่อย่างพ่อ" เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อน้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality: AR) ซึ่งการันตีผลงานโดยเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาแล้ว

เทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality: AR) คือเทคโนโลยีที่ช่วยผสานโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่มีกล้อง แล้วหนังสือของเราก็จะมีชีวิตขึ้นมา โดยมีข้อความ ภาพ กราฟิก เสียง มัลติมีเดียสุดตระการตาอย่างน่าสนใจ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในยามที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจใน พ.ศ.2540 ภายหลังเมื่อได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนรอดพ้นและสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์

แอปพลิเคชันสื่อหนังสือภาพและเว็บไซต์ AR อยู่อย่างพ่อ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ถึงแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยผู้ใช้สามารถดาวโหลดได้ฟรี ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตโฟน ในระบบปฏิบัติการ Android 4.0 ขึ้นไป แล้วใช้งานพร้อมกับหนังสือภาพ หรือเว็บไซต์ได้

โลโก้ Icon "AR อยู่อย่างพ่อ"

การใช้งานแอปพลิเคชัน

สื่อที่สามารถรับชมผลงานได้

1. หนังสือ AR อยู่อย่างพ่อ
2. เว็บไซต์ AR อยู่อย่างพ่อ

หนังสือและสมาร์ทโฟน
หนังสือและสมาร์ทโฟน

สิ่งที่ต้องใช้

 1. หนังสือ AR และอุปกรณ์ที่รองรับข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบปฏิบัติการ
 2. อุปกรณ์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Android เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป ที่มีกล้อง

ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน “AR อยู่อย่างพ่อ"

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "AR อยู่อย่างพ่อ" ได้ ฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ https://wanich.ac.th/livelikeking/ หรือ
 2. สแกน QR Code "AR อยู่อย่างพ่อ
QR Code
QR Code "AR อยู่อย่างพ่อ"

หน้าตาแอปพลิเคชัน

หน้าแอป
หน้าแอป "AR อยู่อย่างพ่อ"

การนำไปใช้

เมื่อนำไปส่องกับหนังสือ
เมื่อนำไปส่องกับหนังสือ "AR อยู่อย่างพ่อ"
เมื่อนำไปส่องกับหนังสือ
เมื่อนำไปส่องกับหนังสือ "AR อยู่อย่างพ่อ"


คณะผู้จัดทำ

 1. นางสาวณัฐรินทร์ อินมณี (Miss. Nattarin Inmanee) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. นายอนุวัฒน์ เรืองอ่อน (Mr. Anuwat Luang-on) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3. นายสุรชัย เรืองฤทธิ์วรกุล (Mr. Surachai Rueangritworakul) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. นายอภิเชษฐ์ นุชสุดสี (Mr. Aphichet Nutsutsi) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. นายประวิทย์ มงคลครุฑ (Mr. Prawit Mongkolkhut) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. นายธนาคาร ธีระพัฒนารักษ์ (Mr. Thanakan Teerapatnarak) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 7. นายสิทธิพัฒน์ อุทธา (Mr. Sittipat Utar) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 8. นายปานุวัฒน์ พึ่งอุดม (Mr. Panuwat Phunga-udom) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 9. นายทศพล รูปเขียน (Mr. Todsapol rubkern) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 10. นายเขมชาติ เกิดอิ่ม (Mr.Kamchat Khadaim) - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 11. นางสาวพรทิพย์ ระดิ่งหิน (Miss. Pornthip Radinghin) - สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายสิตางศุ์ จุลชาต (Ms. Sitang Chulajata)
 2. ว่าที่ ร.ต.นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ (Acting Sub LT. Nopanond Chakornjirakiat)
 3. นายสุวรรณ แสงดาว (Mr. Suwan Sangdaw)
 4. นางสาวสุนิษา ทองสุข (Miss. Sunisa Thongsuk)
 5. Miss. Julie Luntao Politico

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เหตุใดจึงกำหนดให้ตรงกับวันนี้ เรามีเกร็ดความรู้มาบอก

ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุกวัน สังเกตได้จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการที่มนุษย์เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดี ๆ นั่นเอง ทำให้หน่วยงานของโลกจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น

สำหรับจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day นั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คนจากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP : United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก


ขอบคุณที่มา : https://hilight.kapook.com/view/24504


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คลิปนี้เหมาะสำหรับ

- ครู / อาจารย์ - วิทยากร
- ผู้ที่ต้องการนำเสนอ

สิ่งที่ต้องเตรียม

- PowerPoint (เวอร์ชั่น 2019 หรือ Office 365)
- สไลด์ PowerPoint
- ไมค์
- กล้อง (ในกรณีที่ต้องการบันทึกหน้าผู้บรรยาย)
สำหรับ ครูอาจารย์ วิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ที่ต้องการนำเสนอ ที่มีสไลด์ PowerPoint อยู่ แล้วต้องการทำเป็นวิดีโอง่ายๆ จากสไลด์ของเดิม โดยที่ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่ม ไม่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีอะไรมาก อีกหนึ่งแนวทางง่ายๆ

จัดทำโดย อ.นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและทักษะวิชาชีพ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นางสาวนนทกร  มาลัยวงศ์  กต2/2(ม6) สมาชิกของศูนย์บ่มเพาะ สาขาการตลาดของร้าน M&K  Bakery   ได้นำความรู้ที่ได้จากผศูนย์ไปต่อยอดดำเนินธุรกิจของตนเอง ชื่อร้านต้องตะวัน เบเกอรี่ หลังจยการศึกษาจากสถาบันแล้ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand