ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ด้วยทางชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ได้ดำเนินงานกิจกรรมทำบุญตักบาตร ภายใต้โครงการสถานศึกษาคุณธรรม   ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา แม่ค้า และชาวบ้านในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป จากวัดสังวรพิมลไพบูลย์ จังหวัดนนทบุรี


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 นายชยุต จุลชาต  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  นายกฤษณ์  คำศิริ  รองผู้อำนวยการ  คณะอาจารย์ บุคลากร ชาวบ้านในชุมชน และนักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์จากวัดสังวรพิมลไพบูลย์ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ลานอเนกประสงค์  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

จัดโดย ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พระนามเดิม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2494 เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ทรงประกาศลาออกจากฐานันดรศักดิ์เป็นสามัญชน เพื่อเข้าพระพิธีเสกสมรสกับปีเตอร์ แลดด์ เจนเซนในพระบรมหาราชวังตามพระราชประเพณี แล้วเสด็จไปประทับด้วยพระสวามี ณ สหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2515 ก่อนจะเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวรเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยหลังเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวร พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทรงช่วยเหลือราษฎรและให้โอกาส ผู้พิการ เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งยังทรงแสดงภาพยนตร์ตามบทพระนิพนธ์หลายเรื่อง และทรงเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์


ขอบคุณข้อมูล: วิกิพีเดีย


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต : Central Plaza WestGate

Central Plaza WestGate เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 98 ไร่ 1 งาน 96.1 ตารางวา[1] บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ (จุดตัดถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร์) ในท้องที่หมู่ที่ 6 บ้านบางพุทรา ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บริหารงานโดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รองรับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก รวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก 17 จังหวัด เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ที่อยู่
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
Map
https://goo.gl/maps/TJUrazVnrCA2

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
โปสเตอร์
โปสเตอร์ "AR อยู่อย่างพ่อ"


นักศึกษาระดับปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดทำแอปพลิเคชัน "AR อยู่อย่างพ่อ" เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อน้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality: AR) ซึ่งการันตีผลงานโดยเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาแล้ว

เทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality: AR) คือเทคโนโลยีที่ช่วยผสานโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่มีกล้อง แล้วหนังสือของเราก็จะมีชีวิตขึ้นมา โดยมีข้อความ ภาพ กราฟิก เสียง มัลติมีเดียสุดตระการตาอย่างน่าสนใจ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในยามที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจใน พ.ศ.2540 ภายหลังเมื่อได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนรอดพ้นและสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์

แอปพลิเคชันสื่อหนังสือภาพและเว็บไซต์ AR อยู่อย่างพ่อ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ถึงแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยผู้ใช้สามารถดาวโหลดได้ฟรี ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตโฟน ในระบบปฏิบัติการ Android 4.0 ขึ้นไป แล้วใช้งานพร้อมกับหนังสือภาพ หรือเว็บไซต์ได้

โลโก้ Icon "AR อยู่อย่างพ่อ"

การใช้งานแอปพลิเคชัน

สื่อที่สามารถรับชมผลงานได้

1. หนังสือ AR อยู่อย่างพ่อ
2. เว็บไซต์ AR อยู่อย่างพ่อ

หนังสือและสมาร์ทโฟน
หนังสือและสมาร์ทโฟน

สิ่งที่ต้องใช้

 1. หนังสือ AR และอุปกรณ์ที่รองรับข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบปฏิบัติการ
 2. อุปกรณ์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Android เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป ที่มีกล้อง

ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน “AR อยู่อย่างพ่อ"

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "AR อยู่อย่างพ่อ" ได้ ฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ https://wanich.ac.th/livelikeking/ หรือ
 2. สแกน QR Code "AR อยู่อย่างพ่อ
QR Code
QR Code "AR อยู่อย่างพ่อ"

หน้าตาแอปพลิเคชัน

หน้าแอป
หน้าแอป "AR อยู่อย่างพ่อ"

การนำไปใช้

เมื่อนำไปส่องกับหนังสือ
เมื่อนำไปส่องกับหนังสือ "AR อยู่อย่างพ่อ"
เมื่อนำไปส่องกับหนังสือ
เมื่อนำไปส่องกับหนังสือ "AR อยู่อย่างพ่อ"


คณะผู้จัดทำ

 1. นางสาวณัฐรินทร์ อินมณี (Miss. Nattarin Inmanee) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. นายอนุวัฒน์ เรืองอ่อน (Mr. Anuwat Luang-on) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3. นายสุรชัย เรืองฤทธิ์วรกุล (Mr. Surachai Rueangritworakul) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. นายอภิเชษฐ์ นุชสุดสี (Mr. Aphichet Nutsutsi) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. นายประวิทย์ มงคลครุฑ (Mr. Prawit Mongkolkhut) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. นายธนาคาร ธีระพัฒนารักษ์ (Mr. Thanakan Teerapatnarak) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 7. นายสิทธิพัฒน์ อุทธา (Mr. Sittipat Utar) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 8. นายปานุวัฒน์ พึ่งอุดม (Mr. Panuwat Phunga-udom) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 9. นายทศพล รูปเขียน (Mr. Todsapol rubkern) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 10. นายเขมชาติ เกิดอิ่ม (Mr.Kamchat Khadaim) - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 11. นางสาวพรทิพย์ ระดิ่งหิน (Miss. Pornthip Radinghin) - สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายสิตางศุ์ จุลชาต (Ms. Sitang Chulajata)
 2. ว่าที่ ร.ต.นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ (Acting Sub LT. Nopanond Chakornjirakiat)
 3. นายสุวรรณ แสงดาว (Mr. Suwan Sangdaw)
 4. นางสาวสุนิษา ทองสุข (Miss. Sunisa Thongsuk)
 5. Miss. Julie Luntao Politico

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2024 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand