ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประชาสัมพันธ์
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในและภายนอก (กลุ่มภาคกลาง) ปีการศึกษา 2565

- แข่งขันภายในเพื่อคัดเลือก ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

- แข่งขันภายนอก กลุ่มภาคกลาง ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัด ชลบุรี

ด้วยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีนโยบายในการยกระดับการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพของกลุ่มภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้เป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ
มีมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับและความต้องการของตลาดแรงงาน
จึงจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
สำหรับกลุ่มภาคกลางมีกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จึงมีการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

รายวิชาที่เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายในเพื่อคัดเลือก
- การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.
- ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ระดับ ปวช.
- ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ระดับ ปวช.
- ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ระดับ ปวส.
- ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับ ปวส.
- ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ระดับ ปวช.
- ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ระดับ ปวช.
- ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ระดับ ปวส.
- ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ระดับ ปวส.
- ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับ ปวช.
- ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
- ทักษะโปรแกรมกราฟฟิก ระดับ ปวช.
- ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ระดับ ปวช.
- ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.
- พิมพ์ดีดอังกฤษ ระดับ ปวช. และ ปวส.
- พิมพ์ดีดไทย ระดับ ปวช. และ ปวส.
- นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวช. และ ปวส.
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ปวช.
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช.
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส.
- การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช.
- ทักษะวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. และ ปวส. (แบบออนไลน์)
- การแข่งขัน E-Sport (ROV / AOV)

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ
ตามรายวิชาดังกล่าว สามารสมัครได้ที่ อ.ทุกท่าน หรือ อาจารย์สุนิษา ทองสุข 080 260 3725
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565


ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
พร้อมรึยัง สำหรับการแข่งขัน RoV เพื่อเฟ้นหาทีมตัวแทนวิทยาลัยฯ
รับสมัครนักเรียน - นักศึกษา วท.วานิชบริหารธุรกิจ ที่กำลังศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น ปวช.1 ถึง ปวส.2
จัดทีมให้พร้อม เพื่อเข้าสู่การแข่งขัน อีสปอร์ต รายการ "RoV WAC 2022"
? เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-12 ธันวาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบ 16 ทีม สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
⚔️ แข่งขันวันที่ 13-15 ธันวาคม 2565
? ผู้ชนะการแข่งขัน จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เพื่อแข่งรายการต่างๆ ต่อไป
? ลิงก์รายละเอียดการแข่งขัน : wanich.ac.th/home/download/rov-wac-2022.pdf
? ลิงก์สมัครเข้าร่วมแข่งขัน : bit.ly/rovwac2022
สอบถามเพิ่มเติม : อ.นพอนนต์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต : Central Plaza WestGate

Central Plaza WestGate เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 98 ไร่ 1 งาน 96.1 ตารางวา[1] บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ (จุดตัดถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร์) ในท้องที่หมู่ที่ 6 บ้านบางพุทรา ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บริหารงานโดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รองรับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก รวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก 17 จังหวัด เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ที่อยู่
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
Map
https://goo.gl/maps/TJUrazVnrCA2

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ด้วยทางชมรมวิชาชีพสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ได้ดำเนินงานกิจกรรมทำบุญตักบาตร ภายใต้โครงการสถานศึกษาคุณธรรม   ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา แม่ค้า และชาวบ้านในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จากวัดสังวรพิมลไพบูลย์ จังหวัดนนทบุรี


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พระนามเดิม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2494 เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ทรงประกาศลาออกจากฐานันดรศักดิ์เป็นสามัญชน เพื่อเข้าพระพิธีเสกสมรสกับปีเตอร์ แลดด์ เจนเซนในพระบรมหาราชวังตามพระราชประเพณี แล้วเสด็จไปประทับด้วยพระสวามี ณ สหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2515 ก่อนจะเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวรเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยหลังเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวร พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทรงช่วยเหลือราษฎรและให้โอกาส ผู้พิการ เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งยังทรงแสดงภาพยนตร์ตามบทพระนิพนธ์หลายเรื่อง และทรงเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์


ขอบคุณข้อมูล: วิกิพีเดีย


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand