แอปพลิเคชัน "AR อยู่อย่างพ่อ" น้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
โปสเตอร์
โปสเตอร์ "AR อยู่อย่างพ่อ"


นักศึกษาระดับปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดทำแอปพลิเคชัน "AR อยู่อย่างพ่อ" เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อน้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality: AR) ซึ่งการันตีผลงานโดยเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาแล้ว

เทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality: AR) คือเทคโนโลยีที่ช่วยผสานโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่มีกล้อง แล้วหนังสือของเราก็จะมีชีวิตขึ้นมา โดยมีข้อความ ภาพ กราฟิก เสียง มัลติมีเดียสุดตระการตาอย่างน่าสนใจ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในยามที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจใน พ.ศ.2540 ภายหลังเมื่อได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนรอดพ้นและสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์

แอปพลิเคชันสื่อหนังสือภาพและเว็บไซต์ AR อยู่อย่างพ่อ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ถึงแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยผู้ใช้สามารถดาวโหลดได้ฟรี ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตโฟน ในระบบปฏิบัติการ Android 4.0 ขึ้นไป แล้วใช้งานพร้อมกับหนังสือภาพ หรือเว็บไซต์ได้

โลโก้ Icon "AR อยู่อย่างพ่อ"

การใช้งานแอปพลิเคชัน

สื่อที่สามารถรับชมผลงานได้

1. หนังสือ AR อยู่อย่างพ่อ
2. เว็บไซต์ AR อยู่อย่างพ่อ

หนังสือและสมาร์ทโฟน
หนังสือและสมาร์ทโฟน

สิ่งที่ต้องใช้

 1. หนังสือ AR และอุปกรณ์ที่รองรับข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบปฏิบัติการ
 2. อุปกรณ์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Android เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป ที่มีกล้อง

ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน “AR อยู่อย่างพ่อ"

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "AR อยู่อย่างพ่อ" ได้ ฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ https://wanich.ac.th/livelikeking/ หรือ
 2. สแกน QR Code "AR อยู่อย่างพ่อ
QR Code
QR Code "AR อยู่อย่างพ่อ"

หน้าตาแอปพลิเคชัน

หน้าแอป
หน้าแอป "AR อยู่อย่างพ่อ"

การนำไปใช้

เมื่อนำไปส่องกับหนังสือ
เมื่อนำไปส่องกับหนังสือ "AR อยู่อย่างพ่อ"
เมื่อนำไปส่องกับหนังสือ
เมื่อนำไปส่องกับหนังสือ "AR อยู่อย่างพ่อ"


คณะผู้จัดทำ

 1. นางสาวณัฐรินทร์ อินมณี (Miss. Nattarin Inmanee) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. นายอนุวัฒน์ เรืองอ่อน (Mr. Anuwat Luang-on) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3. นายสุรชัย เรืองฤทธิ์วรกุล (Mr. Surachai Rueangritworakul) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. นายอภิเชษฐ์ นุชสุดสี (Mr. Aphichet Nutsutsi) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. นายประวิทย์ มงคลครุฑ (Mr. Prawit Mongkolkhut) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. นายธนาคาร ธีระพัฒนารักษ์ (Mr. Thanakan Teerapatnarak) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 7. นายสิทธิพัฒน์ อุทธา (Mr. Sittipat Utar) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 8. นายปานุวัฒน์ พึ่งอุดม (Mr. Panuwat Phunga-udom) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 9. นายทศพล รูปเขียน (Mr. Todsapol rubkern) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 10. นายเขมชาติ เกิดอิ่ม (Mr.Kamchat Khadaim) - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 11. นางสาวพรทิพย์ ระดิ่งหิน (Miss. Pornthip Radinghin) - สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายสิตางศุ์ จุลชาต (Ms. Sitang Chulajata)
 2. ว่าที่ ร.ต.นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ (Acting Sub LT. Nopanond Chakornjirakiat)
 3. นายสุวรรณ แสงดาว (Mr. Suwan Sangdaw)
 4. นางสาวสุนิษา ทองสุข (Miss. Sunisa Thongsuk)
 5. Miss. Julie Luntao Politico

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu