ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

งานวานิชสัมพันธ์ ครั้งที่ 22

วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 พบกับงานวานิชสัมพันธ์ ครั้งที่ 22

ค่ำคืนอันสดใส ของ หนุ่ม – สาว วานิช ภายใต้หน้ากาก

เสียงเพลงขับขาน อาหารอร่อย กับหัวใจที่ร้อยเรียงกันเป็นหนึ่งเดียวกับงาน

The mask party 20 + 2

ร่วมแต่งกายในธีม ปาร์ตี้หน้ากาก

“ให้เพื่อนได้ลุ้นว่าคุณคือใคร ภายใต้หน้ากาก”

ตั้งแต่เวลา 17.30 – 22.00 น.
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

งานดี ปีละครั้ง


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ทางองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จะจัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม (กิจกรรมทำบุญตักบาตร) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป จากวัดสังวรพิมลไพบูลย์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีก 2 ห้องในปีการศึกษานี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สามารถทำการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนจองเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

ขั้นตอนการจองเครื่องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 131, 132 เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์

 1. ลงทะเบียนจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ https://wanich.ac.th/booking
 2. เลือกวันที่ เวลา ห้อง ที่มีความประสงค์จะใช้เรียนออนไลน์
 3. กรอกข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมลวิทยาลัยฯ ห้องของนักศึกษา
 4. เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจอง
 5. บันทึกภาพหน้าจอการจองมายืนยันการจองกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องตามวัน เวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้

ระเบียบการจองเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

 1. นักศึกษา 1 คน สามารถจองได้ 1 ที่นั่งในแต่ละรอบ แต่ไม่จำกัดจำนวนรอบ และจำนวนวันในการจอง (จะจองกี่รอบ กี่วันก็ได้ แต่ใน 1 รอบ จองได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น)
 2. ให้นักศึกษามาเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวัน เวลาที่ได้ลงทะเบียนจองไว้ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละรอบ มีระยะเวลา 2 ชั่วโมง ตามเวลาที่ลงทะเบียนจองไว้
 3. ควรออกจากห้องคอมพิวเตอร์ก่อนหมดเวลาอย่างน้อย 5 นาที หากต้องการใช้งานต่อ ให้ลงทะเบียนจองในรอบถัดไป
 4. หากลงทะเบียนจองใช้งาน แต่ไม่มาใช้งานตามวัน เวลาที่จอง จะถูกขึ้นสถานะ "ไม่เข้าใช้งาน" หากขึ้นสถานะ "ไม่เข้าใช้งาน" 3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์
 5. หากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลการจอง ให้ทำการติดต่อฝ่ายบริการ ก่อนวันจองอย่างน้อย 1 วัน (หากไม่แจ้งล่วงหน้า หรือไม่เข้าใช้งานโดยไม่มีเหตุอันควร จะถูกขึ้นสถานะ "ไม่เข้าใช้งาน")
 6. นำอุปกรณ์ต่อพ่วงในการติดต่อสื่อสารส่วนตัวมาเอง เช่น สมอลทอร์ค หูฟัง ไมค์โครโฟน เป็นต้น (ทางวิทยาลัยฯ ไม่มีให้บริการ)
 7. ห้ามเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
 8. ห้ามนำอาหาร/เครื่องดื่ม เข้าไปภายในห้องคอมพิวเตอร์
 9. รักษามารยาท และระยะห่างในการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญขอเชิญเข้าร่วม

"อบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด"

ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ห้อง 211

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

โดย วิทยากร คุณคงเดช เนียมไผ่ ร่วมกับเจ้าหน้าทีเทศบาลบ้านบางม่วง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วิธีการเข้าใช้งานอีเมลวิทยาลัยฯ และ Google Classroom สำหรับนักเรียน นักศึกษา

 1. ไปที่ https://classroom.google.com 
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอีเมล์ s + ปีการศึกษาที่เข้าเรียน + เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา 4 หลัก + @wanich.ac.th เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 3. รหัสผ่านที่เข้าใช้งานครั้งแรกคือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 4. ให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตั้งแต่ 8 ตัวอักษรขึ้นไป ที่สามารถจดจำได้

วิธีการเข้าใช้งาน Google Classroom สำหรับคอมพิวเตอร์ PC  

https://youtu.be/Qm8dX0JfJiQ

วิธีการเข้าใช้งาน Google Classroom สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android

https://youtu.be/FkS1wL86-A0


ทั้งนี้ หากนักเรียน นักศึกษามีปัญหาการเข้าใช้งานอีเมล์วิทยาลัยฯ หรือ Google Classroom สามารถติดต่อได้ที่

- บัญชี Line WAC IT Online: @aei2288t

- ลิงก์ https://lin.ee/gkOltaQ

- QR Code

แล้วทำการแนบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบ

 1. ชื่อ นามสกุล
 2. เลขประจำตัว
 3. ห้อง
 4. ภาพถ่ายเซฟฟี่ คู่กับบัตรประชาชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2024 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand