ขอแสดงความยินดีกับทีม "มาตรา 18" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ROV : True 5G Young Master

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ด้วยทางบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึงคามสำคัญในการพัฒนาการศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของนักเรียน-นักศึกษา ซึ่งกีฬา eSPORTS เป็นหนึ่งมาตรการในการเสริมสร้างทักษะและสามารถพัฒนาต่อยอดไปยังทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยาลัยได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ROV รายการ True 5G Young Master รุ่น 1 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามตลาดต้นสัก จ.นนทบุรี ในวันที่ 11-12 ก.ย. 65 และ สนามริเวอร์พลาซ่า เมเจอร์นนทบุรี จ.นนทบุรี ในวันที่ 16-17 ก.ย. 65 จำนวน 8 ทีม ได้แก่ Sun & Moon, มาตรา 18, Re all cut, Cityplay, Crazy Shark, SoH, Daffodil และ มาม่าชีส จากจำนวนทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 64 ทีม

ผลการแข่งขัน วิทยาลัยฯ สามารถเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้ 3 ทีม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม มาตรา 18 มีผู้แข่งขันประกอบด้วย

  1. เรืองโรจน์ มหาชนะกุล ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. เอกชัย จุลระศร ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. วีรพจน์ กระแจะจันทร์ ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. นพดล สมจิตวารี ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  5. ณัฐวัชร์ อินทรพิทักษ์ ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทั้งนี้ ทีมมาตรา 18 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท จากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และยังได้เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาค รายการ True 5G Thailand Master ต่อไป

ทางวิทยาลัยฯ จึงขอแสดงความยินดีให้กับตัวแทนทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน และทีมมาตรา 18 ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2022 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu