ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เหรียญรวม
ประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ 25 5 3 33
ประเภทวิชาพิมพ์ดีด 3 0 4 7
ประเภทวิชาการบัญชี 3 1 0 4
ประเภทวิชาการตลาด 4 3 0 7
การประกวด 2 1 9 12
รวม 37 10 16 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu