โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (รัชกาลที่ ๑๐)

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขอเรียนเชิญ  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

ณ ลานอเนกประสงค์  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu