โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ถวายต้นเทียนพรรษา

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ถวายต้นเทียนพรรษา ชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00-11:00 น.

ณ วัดปรางค์หลวง 


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu