การประกวดเขียนแผนธุรกิจ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม“การประกวดเขียนแผนธุรกิจ”
ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
เวลา 13.00 - 16.00น. ห้อง ประชุมอาคาร 2 ห้อง 211


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu