สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Canva is Magic ออกแบบสื่อนำเสนอง่ายเสกได้เหมือนมีเวทมนตร์"

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโนลยีวานิชบริหารธุรกิจ
จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Canva is Magic ออกแบบสื่อนำเสนอง่ายเสกได้เหมือนมีเวทมนตร์"
โดย คุณดรุพร รอดสัมฤทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8:30 - 16:30 น.

นักเรียน ระดับปวช.1, 2, 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาระดับ ปวส.1, 2 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และผู้สนใจ
สามารถเข้าร่วมสัมนารูปแบบออนไลน์ผ่านทางเพจเฟซบุ้ค WAC COM Society ในวันและเวลาดังกล่าว
ลิงก์เข้าร่วม : "Canva is magic ออกแบบสื่อนำเสนอง่ายเสกได้เหมือนมีเวทมนตร์"


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2022 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu