ประกาศ ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ช่วงวันที่ 7-31 ม.ค. 64

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยและเพื่อความปลอดภัย ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เป็นการเรียนระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-31 ม.ค. 64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะคำสั่งเปลี่ยนแปลง จึงขอให้นักเรียน นักศึกษาเรียนผ่านระบบออนไลน์จากที่บ้าน ตามตารางเรียนเดิม

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม ได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา และให้ติดตามข่าวสารจากเพจวิทยาลัยฯ


ชาววานิช เรียนออนไลน์อย่างไร ?

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu