โครงการสถานศึกษาคุณธรรม "กิจกรรมธรรมะสัญจร" ประจำปีการศึกษา 2563

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ได้จัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม (กิจกรรมธรรมะสัญจร) ประจำปีการศึกษา 2563
โดยนิมนต์พระมหาทองพูล ธัมมเมธี เจ้าอาวาสวัดพิกุลเงิน จังหวัดนนทบุรี มาบรรยายธรรมะให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 ห้อง 405ช และปวส.2 ทุกสาขาวิชา
ในวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00-10.00 น.
ณ ห้องเรียน 422 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu