กำหนดการจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมชมรมลูกเสือวิสามัญ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


กำหนดการจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมชมรมลูกเสือวิสามัญ

วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

เวลา กำหนดการ
๑๒.๐๐ น. นักเรียน นักศึกษา เข้าลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๒
๑๒.๓๐ น. แบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ปลูกต้นไม้ตามจุดต่าง ๆ
๑๔.๒๐ น. รวมนักเรียน นักศึกษา เข้าลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๒
๑๔.๓๐ น.

นักเรียน นักศึกษา กลับบ้าน


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu