โครงการสถานศึกษาคุณธรรม (กิจกรรมทำบุญตักบาตร) รัชกาลที่ ๙

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ทางองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จะจัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม (กิจกรรมทำบุญตักบาตร) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป จากวัดสังวรพิมลไพบูลย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu