ชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญขอเชิญเข้าร่วม

"อบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด"

ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ห้อง 211

ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

โดย วิทยากร คุณคงเดช เนียมไผ่ ร่วมกับเจ้าหน้าทีเทศบาลบ้านบางม่วง

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu