การจองใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 131, 132

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีก 2 ห้องในปีการศึกษานี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สามารถทำการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนจองเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

ขั้นตอนการจองเครื่องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 131, 132 เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์

 1. ลงทะเบียนจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ https://wanich.ac.th/booking
 2. เลือกวันที่ เวลา ห้อง ที่มีความประสงค์จะใช้เรียนออนไลน์
 3. กรอกข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมลวิทยาลัยฯ ห้องของนักศึกษา
 4. เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจอง
 5. บันทึกภาพหน้าจอการจองมายืนยันการจองกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องตามวัน เวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้

ระเบียบการจองเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

 1. นักศึกษา 1 คน สามารถจองได้ 1 ที่นั่งในแต่ละรอบ แต่ไม่จำกัดจำนวนรอบ และจำนวนวันในการจอง (จะจองกี่รอบ กี่วันก็ได้ แต่ใน 1 รอบ จองได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น)
 2. ให้นักศึกษามาเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวัน เวลาที่ได้ลงทะเบียนจองไว้ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละรอบ มีระยะเวลา 2 ชั่วโมง ตามเวลาที่ลงทะเบียนจองไว้
 3. ควรออกจากห้องคอมพิวเตอร์ก่อนหมดเวลาอย่างน้อย 5 นาที หากต้องการใช้งานต่อ ให้ลงทะเบียนจองในรอบถัดไป
 4. หากลงทะเบียนจองใช้งาน แต่ไม่มาใช้งานตามวัน เวลาที่จอง จะถูกขึ้นสถานะ "ไม่เข้าใช้งาน" หากขึ้นสถานะ "ไม่เข้าใช้งาน" 3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์
 5. หากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลการจอง ให้ทำการติดต่อฝ่ายบริการ ก่อนวันจองอย่างน้อย 1 วัน (หากไม่แจ้งล่วงหน้า หรือไม่เข้าใช้งานโดยไม่มีเหตุอันควร จะถูกขึ้นสถานะ "ไม่เข้าใช้งาน")
 6. นำอุปกรณ์ต่อพ่วงในการติดต่อสื่อสารส่วนตัวมาเอง เช่น สมอลทอร์ค หูฟัง ไมค์โครโฟน เป็นต้น (ทางวิทยาลัยฯ ไม่มีให้บริการ)
 7. ห้ามเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
 8. ห้ามนำอาหาร/เครื่องดื่ม เข้าไปภายในห้องคอมพิวเตอร์
 9. รักษามารยาท และระยะห่างในการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu