ประกาศ แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

แจ้งกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2563

📚 รอบปกติเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

📚 รอบสมทบเปิดเรียน 12 กรกฎาคม 2563

🔔 การปฐมนิเทศ จะเป็นการปฐมนิเทศในระบบออนไลน์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป


☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-9247601 ต่อ 999 และ 409
081-552-5766 อ.กฤษณ์ คำศิริ
094-406-0303 อ.ณัฐธิดา


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu