ประกาศ เลื่อนพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2561

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางวิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการการศึกษา 02-924-7601 ต่อ 501, 502


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu