ประกาศ วันรับหนังสือเรียนแต่ละระดับชั้น

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เนื่องจาก สถานการณ์การเฝ้าระวังเชื้อไวรัส Covid - 19 และเพื่อเป็นการลดความแออัดภายในสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน ขอให้นักเรียน นักศึกษา รอบเช้ามารับหนังสือในวันและเวลาที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้

รอบเช้า

ปวช. 2 ทุกแผนก : วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น. - 15:00 น.
ปวช. 3 ทุกแผนก : วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น. - 15:00 น.
ปวส.1 - 2 ทุกแผนก : วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น. - 15:00 น.

รอบสมทบ 

ทุกระดับชั้น ทุกแผนก : วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 (วันเปิดภาคเรียน) เวลา 9:00 น. - 15:00 น.


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการการศึกษา 02-924-7601 ต่อ 501, 502


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu