ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

ประจำปีการศึกษา 2561


วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
เวลา กำหนดการ
8.00 - 8.30 น. นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 น. นักเรียน นักศึกษา ร่วมถ่ายภาพกับคณะอาจารย์
9.15 - 12.00 น. นักเรียน นักศึกษา เข้าห้องประชุม
เพื่อซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
12.45 น.  นักเรียน นักศึกษา ทุกคน พร้อม ณ ห้องประชุม
เพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
13.00 - 15.00 น. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 088-003-6797

Line: @WAC1995


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu