การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 20 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ผลการเลือกตั้ง  

  • นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย ชนะการเลือกตั้งเป็น นายก อวท.วนบ.
  • นายปวรุตม์  ขาวเหลือง ได้รับเลือกเป็น รองนายก อวท.วนบ.

ขอแสดงความยินดี


นางสาวณัฐธิดา  รัตนพาไชย นายก อวท.วนบ.
นายก อวท.วนบ.
นายปวรุตม์  ขาวเหลือง รองนายก อวท.วนบ.

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu