โครงการเศรษฐกิจพอเพียง "กิจกรรมรักการออม"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง "กิจกรรมรักการออม"  โดย ธนาคารออมสิน สาขาบางใหญ่เก่า จะมารับเปิดบัญชีเงินฝาก เริ่มต้น 50 บาท ใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชน ก็จะได้รับกระปุกออมสินแสนน่ารัก ฟรี

สิ่งที่ต้องใช้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เงินฝากเปิดบัญชีเริ่มต้น 50 บาท

วัน / เวลา / สถานที่

  • วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
  • เวลา 9.00-12.00 น.
  • ณ ห้อง 122 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu