วิธีการใช้ Google Classroom สำหรับผู้สอน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

แนะนำขั้นตอนในการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น สำหรับคุณครู / อาจารย์ผู้สอน

โดย อาจารย์นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและทักษะวิชาชีพ

เข้าใจง่าย ทำตามได้เลย จบในคลิปเดียว เพื่อใช้ในการจัดการเรียนออนไลน์ในปีการศึกษาใหม่ อัพเดทล่าสุดปี 2020 คลิปวิดีโอแบ่งออกหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  1. การเข้าใช้งาน
  2. การสร้างและตั้งค่าชั้นเรียน 
  3. การนำผู้เรียนเข้าชั้นเรียน 
  4. การใส่เนื้อหา สื่อ 
  5. การมอบหมายงาน
  6. การตรวจงานและให้คะแนน 
  7. การสร้างแบบทดสอบ 
  8. การดูสรุปผลคะแนน 
  9. การเก็บชั้นเรียน

 


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2022 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu