ปันอิ่มปันสุข เพื่อคลายทุกข์ช่วงโควิด-19

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ทางองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

จัดทำโครงการสถานศึกษาคุณธรรม (กิจกรรม “ปันอิ่มปันสุข เพื่อคลายทุกข์ช่วงโควิด-19”)

ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  

โดยทำกิจกรรมแจกถุงปันอิ่มปันสุขให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์  (จันทานุกูล) และชาวบ้านที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

**โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19**


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2022 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu