สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ออกแบบอาชีพด้านไอทีอย่างไร ให้ก้าวหน้าและมีความสุข”

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ออกแบบอาชีพด้านไอทีอย่างไร ให้ก้าวหน้าและมีความสุข”

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

เวลา 08.30-17.30 น.

ณ ห้องประชุม 211


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2020 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu