ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
กำหนดรับ-ซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น - ห้อง วันที่
ปวช.1 - นักเรียนใหม่ทุกห้อง 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
ปวช.2 - 501ช, 502ช, 505ช 8 พฤษภาคม 2560
ปวช.2 - 503ช, 504ช 9 พฤษภาคม 2560
ปวช.3 - 601ช, 602ช, 605ช 11 พฤษภาคม 2560
ปวช.3 - 603ช, 604ช 12 พฤษภาคม 2560
ปวส.1-2 - ทุกห้อง 22 พฤษภาคม 2560

สามารถมาติดต่อได้ตามวันที่กำหนด ในเวลาทำการ 9:00 - 16:00 น.


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu