ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีก 2 ห้องในปีการศึกษานี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สามารถทำการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนจองเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

ขั้นตอนการจองเครื่องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 131, 132 เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์

 1. ลงทะเบียนจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ https://wanich.ac.th/booking
 2. เลือกวันที่ เวลา ห้อง ที่มีความประสงค์จะใช้เรียนออนไลน์
 3. กรอกข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมลวิทยาลัยฯ ห้องของนักศึกษา
 4. เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจอง
 5. บันทึกภาพหน้าจอการจองมายืนยันการจองกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องตามวัน เวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้

ระเบียบการจองเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

 1. นักศึกษา 1 คน สามารถจองได้ 1 ที่นั่งในแต่ละรอบ แต่ไม่จำกัดจำนวนรอบ และจำนวนวันในการจอง (จะจองกี่รอบ กี่วันก็ได้ แต่ใน 1 รอบ จองได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น)
 2. ให้นักศึกษามาเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตามวัน เวลาที่ได้ลงทะเบียนจองไว้ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละรอบ มีระยะเวลา 2 ชั่วโมง ตามเวลาที่ลงทะเบียนจองไว้
 3. ควรออกจากห้องคอมพิวเตอร์ก่อนหมดเวลาอย่างน้อย 5 นาที หากต้องการใช้งานต่อ ให้ลงทะเบียนจองในรอบถัดไป
 4. หากลงทะเบียนจองใช้งาน แต่ไม่มาใช้งานตามวัน เวลาที่จอง จะถูกขึ้นสถานะ "ไม่เข้าใช้งาน" หากขึ้นสถานะ "ไม่เข้าใช้งาน" 3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์
 5. หากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลการจอง ให้ทำการติดต่อฝ่ายบริการ ก่อนวันจองอย่างน้อย 1 วัน (หากไม่แจ้งล่วงหน้า หรือไม่เข้าใช้งานโดยไม่มีเหตุอันควร จะถูกขึ้นสถานะ "ไม่เข้าใช้งาน")
 6. นำอุปกรณ์ต่อพ่วงในการติดต่อสื่อสารส่วนตัวมาเอง เช่น สมอลทอร์ค หูฟัง ไมค์โครโฟน เป็นต้น (ทางวิทยาลัยฯ ไม่มีให้บริการ)
 7. ห้ามเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
 8. ห้ามนำอาหาร/เครื่องดื่ม เข้าไปภายในห้องคอมพิวเตอร์
 9. รักษามารยาท และระยะห่างในการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วิธีการเข้าใช้งานอีเมลวิทยาลัยฯ และ Google Classroom สำหรับนักเรียน นักศึกษา

 1. ไปที่ https://classroom.google.com 
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอีเมล์ s + ปีการศึกษาที่เข้าเรียน + เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา 4 หลัก + @wanich.ac.th เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 3. รหัสผ่านที่เข้าใช้งานครั้งแรกคือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 4. ให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตั้งแต่ 8 ตัวอักษรขึ้นไป ที่สามารถจดจำได้

วิธีการเข้าใช้งาน Google Classroom สำหรับคอมพิวเตอร์ PC  

https://youtu.be/Qm8dX0JfJiQ

วิธีการเข้าใช้งาน Google Classroom สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android

https://youtu.be/FkS1wL86-A0


ทั้งนี้ หากนักเรียน นักศึกษามีปัญหาการเข้าใช้งานอีเมล์วิทยาลัยฯ หรือ Google Classroom สามารถติดต่อได้ที่

- บัญชี Line WAC IT Online: @aei2288t

- ลิงก์ https://lin.ee/gkOltaQ

- QR Code

แล้วทำการแนบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบ

 1. ชื่อ นามสกุล
 2. เลขประจำตัว
 3. ห้อง
 4. ภาพถ่ายเซฟฟี่ คู่กับบัตรประชาชน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางวิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนพิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการการศึกษา 02-924-7601 ต่อ 501, 502


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

แจ้งกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2563

📚 รอบปกติเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

📚 รอบสมทบเปิดเรียน 12 กรกฎาคม 2563

🔔 การปฐมนิเทศ จะเป็นการปฐมนิเทศในระบบออนไลน์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป


☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-9247601 ต่อ 999 และ 409
081-552-5766 อ.กฤษณ์ คำศิริ
094-406-0303 อ.ณัฐธิดา


ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เนื่องจาก สถานการณ์การเฝ้าระวังเชื้อไวรัส Covid - 19 และเพื่อเป็นการลดความแออัดภายในสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน ขอให้นักเรียน นักศึกษา รอบเช้ามารับหนังสือในวันและเวลาที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้

รอบเช้า

ปวช. 2 ทุกแผนก : วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น. - 15:00 น.
ปวช. 3 ทุกแผนก : วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น. - 15:00 น.
ปวส.1 - 2 ทุกแผนก : วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น. - 15:00 น.

รอบสมทบ 

ทุกระดับชั้น ทุกแผนก : วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 (วันเปิดภาคเรียน) เวลา 9:00 น. - 15:00 น.


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการการศึกษา 02-924-7601 ต่อ 501, 502


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2020 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu