ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ทั้งในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

  • นางสาวศุภลักษณ์ ใจสาร ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2558
  • นางสาวธนพร ชูจันทร์ ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 2 ปีซ้อน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 - 2558 โดยนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

  • นางสาวพรทิพย์ ยุติศาสตร์ ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557
  • นางสาวโสรญา ลือยาม ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2557

รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2020 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu