กฎ กติกา คุณสมบัติ รายละเอียดการแข่งขัน

graphic

ผู้สมัครแข่งขัน RoV

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ระดับ ปวช., ปวส. รอบเช้า ที่มีชื่อในภาคเรียนที่ 2/2562 เท่านั้น
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมี ผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 เป็นต้นไป ในภาคเรียนที่ 1/2562
 3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้อง ไม่มีผลการเรียน ขาดเรียนเกินกำหนด (ข.ร.) ในภาคเรียนที่ 1/2562
 4. สามารถเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ไปแข่งขันภายนอกได้

กติกาพื้นฐาน

 1. ลงทะเบียนทีมเข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2562
 2. จำนวนสมาชิกหลักในทีม 5 คน และสามารถมีตัวสำรองได้ 1 คน
 3. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน สามารถลงสมัครได้ 1 ทีมเท่านั้น
 4. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีฮีโร่อย่างน้อย 18 ตัว สำหรับการเข้าแข่งขันใน “Tournament Mode”
 5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเองในการลงสมัครแข่งขัน
 6. หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 7. จะต้องเป็นผู้เล่น RoV ใน Server ไทยเท่านั้น
 8. ถ้าชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้จะปรับแพ้ทันที
 9. รอบคัดเลือกแข่ง Online โดยสุ่มจับคู่อัตโนมัติ แข่งแบบ 2 ใน 3 เกม (Bo3) แพ้ตกรอบ เพื่อหา 4 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบ Semi Final
 10. รอบ Semi Final และ Final แข่ง Office แบบ 2 ใน 3 เกม (Bo3) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
 11. ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กฎกติกาการลงโทษสากลของ Garena RoV Thailand
 12. ประกาศทีมที่ผ่านคุณสมบัติ และสายการแข่งขันวันที่ 2 ธันวาคม 2562
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กติกาการแข่งขันทั่วไป

 1. แข่งขันแบบ Single Elimination (แพ้ตกรอบ)
 2. การแข่งขันในทุกรอบ ต้องสร้างห้องแข่งขันในโหมด Caldavar Valley: Tournament Mode เท่านั้น
 3. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ประกอบไปด้วยรอบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)
 4. ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถเลือกเล่นฮีโร่และสกินที่ไม่มีปัญหาในขณะนั้นเท่านั้น ห้ามมิให้เลือกฮีโร่และสกินที่มีปัญญา บัค หรือการอื่นใด อันทำให้เกิดปัญหาในระบบทุกกรณี
 5. ในทุกรอบการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องเตรียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมาเอง

กติกาการแข่งขันรอบออนไลน์

กติกาการนัดแข่งขันและการส่งผลการแข่งขันในรอบออนไลน์

 1. การแข่งขันให้ทั้งสองทีมตกลงเวลาแข่งขันกันเอง
 2. หัวหน้าทีมด้านบน จะต้องนัดแข่งขันในกลุ่ม Line ก่อนเวลา 15.00 น.
 3. เมื่อถึงเวลา 15.00 น. ทีมด้านบนไม่นัดเวลาแข่งขัน ให้ทีมด้านล่าง ทำหน้าที่นัดแข่งขันแทน เพื่อปกป้องผละประโยชน์ของตนเอง
 4. หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เริ่มแข่งเวลากลางคือ 20.00 น. ของวันที่มีการแข่งขัน
 5. ในการแข่งขันคัดเลือกรอบออนไลน์จะใช้รูปแบบชนะ 2 ใน 3 เกม (Best of 3) โดยที่ทีมที่อยู่ทางด้านบนของสายการแข่งขันจะ ได้อยู่ฝ่ายสีน้ำเงิน (ด้านซ้าย) ในเกมแรก และในเกมถัดไปผู้ที่แพ้ในเกมก่อนหน้าจะได้สิทธิ์ในการเลือกฝั่ง
 6. เมื่อถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายนัดแข่งขัน หรือในกรณีที่ใช้เวลากลาง หากเริ่มการแข่งขันช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ 15 นาที ฝ่ายที่ล่าช้าจะถูกปรับแพ้จากการแข่งขันทันที
 7. ทีมผู้ชนะจะต้องส่งผลสรุปการแข่งขันโดยสร้างอัลบั้ม ผ่านทางไลน์ ภายในเวลา 22.59 น. ของวันที่มีการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้จากการแข่งขันทันที หากมีการทักท้วง ให้ทักท้วงก่อนเวลา 23.59 น.
 8. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ปฏิบัติตามกติกาการนัดแข่งขันและการส่งผลการแข่งขันในรอบออนไลน์ ข้อ 1-7 ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวแพ้จากการแข่งขันทันที

กติกาการแข่งขันรอบออฟไลน์

รูปแบบการแข่งขันในรอบออฟไลน์

 1. ในการแข่งขันคัดเลือกรอบออฟไลน์จะใช้รูปแบบของการแข่งขัน 2 ใน 3 เกม (Best of 3) โดยทีมที่อยู่ด้านบนจะอยู่ฝ่ายสีฟ้า และทีมที่แพ้จะได้เลือกฝั่งในเกมถัดไป
 2. ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเดินทางมาถึง ห้องแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ก่อนเวลา 15.00 น. จะต้องเตรียมบัตรนักศึกษาเพื่อยืนยันตัวตน หากมีทีมไหนที่สมาชิกมาช้าเกินกว่า 30 นาที จากเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 3. การแต่งกาย ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดพละ หรือชุดสาขา (ของสาขาตนเอง) ประเภทเดียวกันทั้งทีมเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้เข้าแข่งขันท่านใด ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อนี้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ตัดผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที
 4. การแข่งขันในรอบออฟไลน์ ทางทีมงานจะจัดให้มีการไลฟ์สตรีมผ่านทางช่องทางของวิทยาลัยฯ
 5. เพื่อป้องกันการทุจริต ผู้แข่งขันทุกท่านต้องการสื่อสาร และปิดการแจ้งเตือน (Notification) ทั้งหมด ถ้าหากกรรมการพบเห็นแชท ข้อความ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่น่าสงสัย ทางทีมงานมีสิทธิเข้าไปตรวจสอบได้ทันที

การกระทำความผิด และบทลงโทษในรอบออนไลน์และออฟไลน์

ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 1. ห้ามใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น
  บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันที
 2. ห้ามส่งผลการแข่งขันอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือน
  บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที
 3. ห้ามทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีมอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในทีมของตนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ เข้าแข่งขันโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการบันทึกภาพหลักฐานและยุติการแข่งขันในทันที แต่หากมีการแข่งขันจนจบเกม จะถือว่าทั้งสองทีมยินยอมให้เกิดการแข่งขันขึ้น ทางทีมงานจะไม่รับฟังข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
  บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที
 4. ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนอนุญาตให้บุคคลอื่นเล่นแทนตนเองในขณะทำการแข่งขัน
  บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที
 5. ห้ามมิให้ผู้เข้าแข่งขันเสพ ค้า หรือดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับยาเสพติด บุหรี่ และอาวุธ และอื่นๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
  บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที รวมถึงต้องดำเนินการตามกฎของวิทยาลัยฯ
 6. นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎสากลของเกม RoV ประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กฎกิตกาการลงโทษสากลของ Garena RoV Thailand

การใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่น และ/หรือ การกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อตนเองหรือผู้เข้าแข่งขันคนอื่น

 1. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนใช้โปรแกรมช่วยหรือในการเล่นใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีลักษณะเป็นการใช้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในตัวเกม
 3. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการจงใจหลุดจากการแข่งขัน
 4. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนกระทำการใดๆ อันเป็นการยินยอมให้ทีมฝ่ายตรงข้ามชนะ
 • บทลงโทษ : หากทางทีมงานตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากผู้อื่น ทีมงานจะมีมาตรการลงโทษผู้เข้าแข่งขันที่ฝ่าฝืนกติกา โดยตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ทางการีนาจัดขึ้นและระงับการใช้งานบัญชีของผู้ฝ่าฝืนตลอดชีวิต ซึ่งรวมถึงผู้เข้าแข่งขันคนอื่น หรือบุคคลอื่นใด ที่มีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว

การเปลี่ยนผู้เล่นในการแข่งขันรอบออนไลน์และออฟไลน์

 1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมอาจเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขันภายหลังจากจบเกมการแข่งขันที่ 1 หรือ 2 ได้เป็นจำนวน 1 ครั้งเท่านั้น

การหยุดพักเกมในการแข่งขันรอบออฟไลน์

การหยุดพักทั่วไป

 1. หากผู้เข้าแข่งขันคนใดจงใจไม่เชื่อมต่อเกม โดยไม่แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบ ผู้ตัดสินมีสิทธิไม่อนุมัติคำขอหยุดเกมนั้นๆ
 2. ในกรณีที่เกมหยุดลงอันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิค โดยมิได้เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทางทีมงานมีสิทธิสั่งให้หยุดพักเกมดังกล่าว และให้ผู้เข้าแข่งขันกลับเข้าสู่การแข่งขันใหม่อีกครั้งภายหลังจากผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้เชื่อมต่อได้กลับเข้ามาในเกมแล้ว
 3. หากเกมหยุดลงเป็นเวลาเกินกว่า 10 นาที ทางทีมงานมีสิทธิสั่งให้เริ่มเกมใหม่ เว้นแต่ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมใดทีมหนึ่งมีคะแนนมากกว่าอีกทีมเป็นจำนวนมาก ทางทีมงานอาจใช้ดุลยพินิจในการสั่งให้ทีมที่มีคะแนนมากกว่าดังกล่าวเป็นผู้ชนะในเกมที่หยุดลงนั้นตามที่เห็นควร
 4. ภายหลังจากที่เกมเชื่อมต่อแล้ว ทางทีมงานอาจสั่งให้ทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมเริ่มเกมใหม่โดยเร็ว และ/หรือดำเนินเกมใหม่ต่อไป ทั้งนี้ เห็นเป็นไปตามที่ทางทีมงานเห็นควร

การหยุดพักเกมโดยผู้ตัดสิน

 1. ผู้ตัดสินอาจสั่งให้หยุดพักเกมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

การหยุดเกมโดยเหตุอันควร

 1. หากผู้เข้าแข่งขันรายใดตกอยู่ในสภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต กล่าวคือ ไม่มีความปลอดภัยในการบริเวณการแข่งขัน หรือตกอยู่ในสถานการณ์อื่นใดที่ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินเกมต่อไป
 2. หากเกิดเหตุอันไม่สามารถแพร่ภาพการแข่งขันได้เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์แพร่ภาพทำงานผิดปกติ เป็นต้น
 3. ภัยธรรมชาติที่ทำให้เกมหยุดชะงัก

การหยุดเกมโดยผู้เล่น

 1. ผู้เข้าแข่งขันอาจหยุดพักเกมการแข่งขันได้ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจะต้องส่งสัญญาณให้ผู้ตัดสินทราบโดยทันทีภายหลังจากการหยุดเกมและชี้แจงเหตุผลแห่งการหยุดเกมดังกล่าว
  • การรบกวนทางกายภาพระหว่างผู้เข้าแข่งขัน เช่น การก่อความวุ่นวาย ความโกลาหล และเสียงดังซึ่งรบกวนเกม เป็นต้น
  • อุปกรณ์พกพาหรือซอฟต์แวร์ทำงานผิดปกติ
  • การลดลงของเฟรมหรือ การเพิ่มขึ้นของ PING อันนอกเหนือจากการควบคุม
  • เมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโกงหรือดูถูกอย่างร้ายแรง เป็นต้น

  ทั้งนี้ ความเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือปัญหาทางกายภาพของผู้เล่นไม่อาจเป็นเหตุให้หยุดพักเกมของผู้เข้าแข่งขันได้

การหยุดเกมอันเนื่องมาจากปัญหาเครื่องร้อนของอุปกรณ์พกพา

 1. ทางทีมงานอาจสั่งให้หยุดพักเกมเป็นเวลาไม่เกินกว่า 5 นาที เพื่อทำให้อุปกรณ์พกพาดังกล่าวเย็นลง หากทีมงานเห็นว่าความร้อนของอุปกรณ์พกพาดังกล่าวจะทำให้เฟรมลดลงหรือ Ping เพิ่มขึ้นในเกม

การหยุดพักเกมตามการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน

 1. ทางทีมงานมีสิทธิเตือนและ/หรือปรับทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวแพ้ทันที

การเริ่มเกมใหม่ในรอบออฟไลน์

 1. ในกรณีที่มีเกิดข้อผิดพลาด (บัค) ขึ้นในเกมอย่างร้ายแรงไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ตามในระหว่างการแข่งขันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเล่นเกมต่อได้ ทั้งนี้ ข้อผิดพลาดดังกล่าวจะต้องไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย หรือเกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น หากเกมมีการข้อผิดพลาด โดยไม่ข้องกับฮีโร่โดยตรง เกมดังกล่าวสามารถเริ่มใหม่ได้โดยใช้ Draft เดิม อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงซึ่งเกี่ยวกับฮีโร่ เกมดังกล่าวจะต้องเริ่มใหม่ โดยใช้ Draft ใหม่ทั้งนี้ ฮีโร่ที่มีปัญหาดังกล่าวจะต้องถูกแบนด้วย
 2. ในกรณีที่ผู้ตัดสินเห็นว่ามีข้อยุ่งยากทางเทคนนิคซึ่งจะทำให้การดำเนินเกมตามปกติเป็นไปได้ยาก
 3. เมื่อได้มีการประกาศให้หยุดพักเกมเนื่องจากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ หากไม่ใช่เกมที่รับรอง ทางทีมงานสามารถพิจารณาให้เริ่มเกมใหม่ได้

การหลุดออกจากเกม (Disconnect) และการเริ่มเกมใหม่ (Rematch) ในรอบออนไลน์

 1. ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทำการหยุดเกมชั่วคราว โดยแต่ละทีมสามารถกดหยุดเกมได้ทีมละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 นาที ถ้าหากเกินเวลาดังกล่าว อีกทีมสามารถกด Resume ได้ทันที และทำการแข่งขันต่อตามปกติ
 2. หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลอื่นๆที่เป็นเหตุสุดวิสัย (เช่นเครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตล่มทั้งบริเวณ หรือเกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ของเกม) ทางทีมที่มีส่วนเสียหาย ต้องแจ้งหลักฐานให้กับทางทีมงานผ่านการโพสต์ในกระทู้ในหมวดของ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือ ผู้กระทำผิดกฏกติกา ของทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ ว่าจะเห็นสมควรให้แข่งขันใหม่หรือไม่
 3. ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และเวลาในเกมยังไม่เกิน 2 นาที ทีมที่ผู้เล่นหลุดสามารถแจ้งอีกทีมหนึ่งเพื่อขอเริ่มเกมใหม่ได้ทันที โดยผู้เข้าแข่งขัน
 4. หากเกิดการ First Blood ขึ้นแล้ว หรือเริ่มเกมไปแล้วเกินกว่า 2 นาทีในเกม ห้ามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายขอเริ่มเกมใหม่ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากคู่แข่ง และ/หรือ ตามเห็นสมควรจากทีมงาน ในกรณีที่ทีมงานเป็นกรรมการในการแข่งขันนั้นๆ (เช่นการสตรีมสดผ่านช่องทางใดๆ ของบริษัทฯ)
 5. หากพบหลักฐานว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดเจตนากดหยุดเกม ไม่ว่าจะในจังหวะสำคัญ หรือเพื่อการก่อกวน
 6. บทลงโทษ : ปรับแพ้ในเกมที่พบการกระทำผิดในทันทีและตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันทันที

การถ่ายทอดสดและการร่วมดูการแข่งขัน

 1. ไม่อนุญาติให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้ชมภายในตัวเกม (Observer หรือ Spectator) ในขณะทำการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในรอบออนไลน์ หรือออฟไลน์ก็ตาม ในกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันโดยทีมงาน ทางทีมงานมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าเป็นผู้ชมดังกล่าว
 2. ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกคนทำการถ่ายทอดสดหรือ Stream ผ่านช่องทางใดๆ ก็ตามในขณะทำการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคู่แข่งและทีมงาน
 3. บทลงโทษ : หากผู้เข้าแข่งขันผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันในทันที

 4. ในกรณีที่เป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันคู่ที่ทีมงานได้เลือกทำการถ่ายทอดสด แต่การถ่ายทอดสดเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการแข่งขัน ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะขอให้ทั้งสองทีมทำการรีแมทช์ได้ตามดุลพินิจของทีมงาน

การแจ้งเหตุความไม่เป็นธรรมระหว่างการแข่งขัน

 1. หากผู้เข้าแข่งขันพบว่าทีมฝ่ายตรงข้ามมีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการบันทึกหลักฐานไม่ว่าจะในรูปแบบคลิปวิดีโอ หรือรูปภาพก็ตาม และยุติการแข่งขันในทันที พร้อมทั้งส่งหลักฐานดังกล่าวให้แก่ทีมงานเพื่อตรวจสอบ หากผู้เข้าแข่งขันฝ่ายที่ตรวจพบยินยอมให้มีการแข่งขันจนจบเกม ให้ถือว่าทั้งสองฝ่ายยินยอม
 2. แจ้งเหตุผ่านทาง Line ของทีมงาน
 3. หากหลักฐานไม่ชัดเจน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันใดๆ ที่ได้มีการตัดสินผลแพ้-ชนะไปแล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 1. กฎกติกาใดๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. คำตัดสินของทีมงานไม่ว่าในเรื่องใดภายใต้การแข่งขันนี้ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 3. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฏและกติกาการแข่งขันอย่างชัดเจน ถ้ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกติกานี้ ทางทีมงานสามารถตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันได้ทันที
 4. ทางผู้เข้าแข่งขันต้องนัดการแข่งขันในกระทู้ที่เราเตรียมให้เท่านั้น ถ้าหากมีการนัดแข่งขันในระบบและ/หรือช่องทางอื่้นใดที่กำหนดไว้ แล้วเกิดปัญหาในภายหลัง ทางทีมงานจะพิจารณาตามข้อความที่ได้ระบุไว้ในกระทู้เท่านั้น และดำเนินการอื่นใดตามที่ทางทีมงานเห็นสมควร
graphic

รางวัลในการแข่งขัน

แข่งขัน RoV

 • ชนะเลิศ : เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 : เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • ชมเชย 4 รางวัล : เกียรติบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อ.นพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ

สายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

086 669 3820

WAC Com Society

QR Code WAC RoV Tournament 2019

https://line.me/R/ti/g/YsB0Qsvu2A