นางสาววาสิฐฐี เกลียวทอง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อมูลศิษย์เก่าทำธุรกิจต่อยอด


นางสาววาสิฐฐี เกลียวทอง

ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50/4 หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ซึ่งเป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ได้ผ่านการบ่มเพาะฯ และสำเร็จการศึกษาแล้วในปีการศึกษา 2562

ปัจจุบันประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ @Wasitthee Kliawthong


  

      


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu