กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ ณ บริษัทอักษรโลจิสติกส์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ ณ บริษัทอักษรโลจิสติกส์


กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจประจำปีการศึกษา 2563

ณ บริษัทอักษรโลจิสติกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2023 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu