รับสมัครนักศึกษาใหม่

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เปิดรับนักศึกษาใหม่

ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รอบ
เช้า (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)
สมทบ (เรียนวันอาทิตย์)
สาขาวิชา
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศ

สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน ในเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 8:30 - 16:30 น.
เสาร์ - อาทิตย์
เวลา 9:00 - 15:00 น.

 

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560


มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบสมทบ

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560


เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

เอกสารของนักเรียนที่จะสมัคร

 • เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. หรือ ปพ.1)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสูติบัตร
 • ใบรับรอง
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เอกสารของผู้ปกครอง

 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา
 • สำเนาบัตรประชาชนมารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
0 2924 7601-5 ต่อ 999
อ.กฤษณ์ คำศิริ
0 81552 5766
Facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website
www.wanich.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu