ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการสมัครเรียนกับเรา เตรียมเอกสารในการสมัครต่อไปนี้ แล้วมาสมัครกันได้เลย

เอกสารของนักเรียนที่จะสมัคร

 • เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. หรือ ปพ.1)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสูติบัตร
 • ใบรับรอง
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

เอกสารของผู้ปกครอง

 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา
 • สำเนาบัตรประชาชนมารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองตามวันและเวลาทำการ

หรือหากมีปัญหาด้านเอกสาร หรือปัญหาอื่นๆ สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2924-7601 ถึง 5

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับการสมัครเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu