ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

[accordion id="ext_qua-6"]

[accordion_item title="แผนปฏิบัติงานวิทยาลัยฯ"]

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 Download
แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 Download
แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 Download
แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 Download
แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 Download

[/accordion_item]

[/accordion]

[accordion id="ext_qua11"]

[accordion_item title="แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  "]

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559-2561 Download
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556-2558 Download

[/accordion_item]

[/accordion]

[accordion id="ext_qua-5"]

[accordion_item title="คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา"]

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 Download

[/accordion_item]

[/accordion]

[accordion id="ext_qua-3"]

[accordion_item title="รายงานประเมินคุณภาพกายใน (SAR)"]

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 Download
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 Download
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 Download
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 Download
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 Download

[/accordion_item]

[/accordion]

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu