ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 Download
แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 Download
แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 Download
แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 Download
แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 Download

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559-2561 Download
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556-2558 Download

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 Download

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 Download
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 Download
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 Download
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 Download
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 Download

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2020 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu