ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


หากมีปัญหาในการใช้แบบฟอร์มสมัครเรียน คลิกที่นี่

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

 1. ดูรายละเอียด การสมัครเรียน 
 2. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มสมัครเรียนออนไลน์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 3. ชำระเงินค่าสมัครเรียนบื้องต้น ผ่านบัญชีธนาคาร
 4. ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน หรือ คลิกที่นี่


ค่าสมัครเรียนเบื้องต้น

 • - ปวช. (รอบเช้า / สมทบ)
  • ชำระเบื้องต้น 1,200.- บาท
 • - ปวส. (รอบเช้า)
  • ชำระเบื้องต้น 2,600.- บาท
 • - ปวส. (รอบสมทบ)
  • ชำระเบื้องต้น 2,350.- บาท

การชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี :
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

เลขที่บัญชี :
679-3-90062-5

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

41/1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดสังวรฯ ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 2924 7601 ถึง 5

 

© 2021 Wanich Business Administration Technological College. All Rights Reserved.

Main Menu